Conference paper

TOBOLA Jiří. FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. In: Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Czech Open Systems User's Group, 2009, pp. 71-74. ISBN 978-80-86583-17-4.
Publication language:czech
Original title:FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí
Title (en):FlowMon - Network Traffic Monitoring and Security
Pages:71-74
Proceedings:Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ
Conference:35. konference Europen
Place:Plzeň, CZ
Year:2009
ISBN:978-80-86583-17-4
Publisher:Czech Open Systems User's Group
Keywords
IP networks, flow monitoring, network security monitoring, flowmon
Annotation
The article describes benefits of flow monitoring (NetFlow, IPFIX) for network and security administrators.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Tobola},
   title = {FlowMon - inovativn{\'{i}} p{\v{r}}{\'{i}}stup v
	oblasti monitorov{\'{a}}n{\'{i}} a
	bezpe{\v{c}}nosti
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{y}}ch
	s{\'{i}}t{\'{i}}},
   pages = {71--74},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 35.
	konference EurOpen.CZ},
   year = 2009,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-17-4},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=9072}
}

Your IPv4 address: 34.237.75.18