Článek v časopise

HOMOLIAK Ivan, BREITENBACHER Dominik a HANÁČEK Petr. Convergence Optimization of Backpropagation Artificial Neural Network Used for Dichotomous Classification of Intrusion Detection Dataset. Journal of Computers. Chengdu, Sichuan: 2017, roč. 12, č. 2, s. 143-155. ISSN 1796-203X. Dostupné z: http://www.jcomputers.us/vol12/jcp1202-06.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Convergence Optimization of Backpropagation Artificial Neural Network Used for Dichotomous Classification of Intrusion Detection Dataset
Název (cs):Optimalizace konvergence neuronové sítě Backpropagation aplikovaná na dichotomickou klasifikaci síťových průniku
Strany:143-155
Místo vydání:CN
Rok:2017
URL:http://www.jcomputers.us/vol12/jcp1202-06.pdf
Časopis:Journal of Computers, roč. 12, č. 2, Chengdu, Sichuan, CN
ISSN:1796-203X
Klíčová slova
artificial neural network, backpropagation, data mining, intrusion detection
Anotace
Práce se zabývá optimalizací konvergence neuronové sítě trénováné algoritmem backpropagation. Jako vstupní dataset je využit NSL-KDD 1999, který je zaměřen na síťové průniky zranitelných služeb ale i jiné typy útoků. Nejlepší výsledky jsou dosahovány s využitím stratifikovaného vzorkování a simulovaného žíhání v procesu trénování. V porovnání s prací publikující NSL-KDD 1999 jsou dosahovány lepší výsledky úspěšnosti klasifikace o 4.5%.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ivan Homoliak and Dominik Breitenbacher and Petr
	Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Convergence Optimization of Backpropagation
	Artificial Neural Network Used for Dichotomous
	Classification of Intrusion Detection Dataset},
   pages = {143--155},
   journal = {Journal of Computers},
   volume = 12,
 number = 2,
   year = 2017,
   ISSN = {1796-203X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10987}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231