Článek v časopise

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification Based Platform for Evaluating Fault Tolerance Properties. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 52, č. 5, s. 145-159. ISSN 0141-9331. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933117300200
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Functional Verification Based Platform for Evaluating Fault Tolerance Properties
Název (cs):Platforma pro ověřování odolnosti proti poruchám založena na funkční verifikaci
Strany:145-159
Místo vydání:NL
Rok:2017
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933117300200
Časopis:Microprocessors and Microsystems, roč. 52, č. 5, Amsterdam, NL
ISSN:0141-9331
DOI:10.1016/j.micpro.2017.06.004
Klíčová slova
Funkční verifikace, řadič robota, elektro-mechanický systém, odolnost proti poruchám, generování bludiště
Anotace
Náplní tohoto článku je propojení technik funkční verifikace s mechanismy pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. V článku je představena platforma pro ověřování odolnosti proti poruchám propojující funkční verifikaci s injekci poruch do FPGA a tato platforma je demonstrována na experimentálním elektro-mechanickém systému, kterým je robot pro hledání cesty v bludišti. V tomto článku jsou řešeny dílčí problémy, jako je rozbor různých technik implementace elektronického řadiče na FPGA a jejich vliv na vlastnosti verifikačního prostředí. Důležitým prvkem celého systému je také generování verifikačních scénářů, což je v článku také zmíněno. Celý článek je završen sadou experimentů s experimentálním elektro-mechanickým systémem.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Jakub Lojda and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Martin
	Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Functional Verification Based Platform for
	Evaluating Fault Tolerance Properties},
   pages = {145--159},
   journal = {Microprocessors and Microsystems},
   volume = 52,
 number = 5,
   year = 2017,
   ISSN = {0141-9331},
   doi = {10.1016/j.micpro.2017.06.004},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11318}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47