Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Design of Quality-Configurable Approximate Multipliers Suitable for Dynamic Environment. In: Proceedings of the 2018 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Edinburgh: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 264-271. ISBN 978-1-5386-7753-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of Quality-Configurable Approximate Multipliers Suitable for Dynamic Environment
Název (cs):Návrh dynamicky konfigurovatelných aproximačních násobiček
Strany:264-271
Sborník:Proceedings of the 2018 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems 2018
Místo vydání:Edinburgh, GB
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7753-7
DOI:10.1109/AHS.2018.8541479
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Approximate computing, quality configurable circuit, evolutionary algorithms, cartesian genetic programming
Anotace
V posledních letech byla představena celá řada návrhových přístupů, které využívají aproximačního (přibližného) počítání a zejména tolerování nepřesných výstupů k redukci celkové spotřeby obvodu. Mimo jiné se jedná také o obvody s konfigurovatelnou kvalitou. Tyto obvody umožňují dynamicky konfigurovat přesnost výstupu s ohledem na to, jak kvalitní výstup je v daném okamžiku požadovaný. Existující přístupy převážně kombinují malé přesné a aproximativní obvody. Nicméně tento přístup tvoří obvody s poměrně velkou spotřebou a plochou na čipu. Abychom se vyhnuli tomuto problému, převedli jsme problém konstrukce konfigurovatelných obvodů na problém prohledávání prostoru, který může být řešen pomocí soft-computing metod. Abychom potvrdili tento koncept, navrhli jsme celou řadu konfigurovatelných osmi-bitových násobiček. V porovnání s existujícími řešeními navržené obvody vykazují lepší poměr mezi elektrickými parametry a kvalitou výstupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Design of Quality-Configurable Approximate
	Multipliers Suitable for Dynamic Environment},
  pages = {264--271},
  booktitle = {Proceedings of the 2018 NASA/ESA Conference on Adaptive
	Hardware and Systems},
  year = 2018,
  location = {Edinburgh, GB},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-7753-7},
  doi = {10.1109/AHS.2018.8541479},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11710}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109