Článek ve sborníku konference

ROZMAN Jaroslav a ZBOŘIL František. Persons Linking in Baptism Records. In: Workshop PAOS2018 and PASSCR2018 of JIST2018 conference. Awaji, 2018, s. 43-54. ISSN 1613-0073.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Persons Linking in Baptism Records
Název (cs):Spojování osob v křestních záznamech
Strany:43-54
Sborník:Workshop PAOS2018 and PASSCR2018 of JIST2018 conference
Konference:The Joint International Semantic Technology Conference (JIST)
Řada knih:CEUR Workshop Proceedings
Místo vydání:Awaji, JP
Rok:2018
Časopis:CEUR Workshop Proceedings, roč. 2293, DE
ISSN:1613-0073
Klíčová slova
Genealogy, Baptism records, Records linkage
Anotace

Článek popisuje modely, které mohou být automaticky vytvořeny z genealogických záznamů (křtů, svateb a pohřbů). Tyto modely reprezentují různé vztahy mezi lidmi, zmíněnými v záznamech. Nejdůležitější vztahy představují vztahy dítě - otec nebo matka, ale mohou tam být i další - prarodiče, kmotři, svědci, atd. Obvyklý cíl v genealogii je vytvořit tyto modely pouze na základě vztahů mezi dětmi a jejich rodiči. Takovéto modely jsou nazývány rodokmeny. V tomto článku popisujeme celou proceduru nutnou pro vytvoření takovýchto modelů. Používáme přepsané křestní záznamy z malé vesnice mezi lety 1607 a 1899. Tyto záznamy jsou nahrány z jednoduché databáze a přetransformovány do struktury, která obsahuje všechny podstatné informace pro jednu osobu. Následně z ní vytvoříme další strukturu, která je vhodná pro porovnávání. Po porovnání dvou takových struktur vypočteme hodnotu pravděpodobnosti, že dvě osoby jsou identické. Protože námi používaná data jsou převzata z genealogického SW, kde byl pro celou obec vytvořen rodokmen, můžeme si následně zkontrolovat úspěšnost našeho algoritmu pomocí ID s genealogického SW.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jaroslav Rozman and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Persons Linking in Baptism Records},
  pages = {43--54},
  booktitle = {Workshop PAOS2018 and PASSCR2018 of JIST2018 conference},
  series = {CEUR Workshop Proceedings},
  journal = {CEUR Workshop Proceedings},
  volume = 2293,
  year = 2018,
  location = {Awaji, JP},
  ISSN = {1613-0073},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11807}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216