Článek ve sborníku konference

HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Segmentation of Dashboard Screen Images: Preparation of Inputs for Object-based Metrics of UI Quality. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications. Prague: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, s. 199-207. ISBN 978-989-758-354-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Segmentation of Dashboard Screen Images: Preparation of Inputs for Object-based Metrics of UI Quality
Název (cs):Segmentace snímků obrazovek nástroje dashboard : příprava vstupů pro metriky analyzující kvalitu uživatelských rozhraní na základě vlastností jejich objektů
Strany:199-207
Sborník:Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications
Konference:10th International Conference on Information Visualization Theory and Applications
Řada knih:Volume 3: IVAPP
Místo vydání:Prague, CZ
Rok:2019
ISBN:978-989-758-354-4
DOI:10.5220/0007312301990207
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
Klíčová slova
dashboard, page segmentation, object-based metric
Anotace
Použití metrik analyzujících vlastnosti objektů uživatelských rozhraní je vhodný přístup pro kvantitativní ověřování vizuální kvality uživatelských rozhraní (UI). Metriky vyvážení (Balance) a symetrie (Symmetry) jsou příklady takových metrik. Problémem použití těchto metrik je však detekce objektů uživatelských rozhraní, které reprezentují vstupy metrik. Dalším problémem je, že dnešní uživatelská rozhraní (například nástroje dashboard) jsou složitá. Skládají se z několika vrstev reprezentovaných různými barvami, a je proto obtížné je segmentovat známými metodami určenými pro segmentaci tištěných dokumentů. Při segmentaci je přitom nutné uvažovat subjektivní vnímání uživatelů a dále pak například principy Gestaltismu popisující seskupování objektů. Uživatelé obvykle seskupují jednoduché objekty (grafické elementy, tvary) do ucelených vizuálně dominantních objektů. Analyzovali jsme proto, jak vnímá tyto objekty 251 uživatelů, kteří měli za úkol manuálně segementovat vybrané obrazovky nástroje dashboard. Poznatky jsme dále použili pro návrh nové metody pro segmentaci obrazovek nástroje dashboard. Metoda se nejprve soustředí na redukci barev, které reprezentují jednotlivé vrstvy. Dále metoda detekuje základní elementy tvořící layout obrazovky (hierarchický strom rozmístění objektů UI). Nakonec metoda prochází strom elementů UI a snaží se v něm najít elementy reprezentující hranice vizuálně dominantních objektů UI. Používá k tomu strategie shora dolů a zdola nahoru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Hynek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
  title = {Segmentation of Dashboard Screen Images:
	Preparation of Inputs for Object-based Metrics of
	UI Quality},
  pages = {199--207},
  booktitle = {Proceedings of the 14th International Joint Conference on
	Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and
	Applications},
  series = {Volume 3: IVAPP},
  year = 2019,
  location = {Prague, CZ},
  publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
  ISBN = {978-989-758-354-4},
  doi = {10.5220/0007312301990207},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11878}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171