Článek ve sborníku konference

GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Multi-Objective Evolution of Ultra-Fast General-Purpose Hash Functions. In: European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2018, s. 187-202. ISBN 978-3-319-77553-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multi-Objective Evolution of Ultra-Fast General-Purpose Hash Functions
Název (cs):Více-kriteriální návrh rychlých univerzálních hašovacích funkcí
Strany:187-202
Sborník:European Conference on Genetic Programming
Konference:21st European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 10781
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2018
ISBN:978-3-319-77553-1
DOI:10.1007/978-3-319-77553-1
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno +Název Vel. Poslední změna
iconeuroGP.pdf1,09 MB2018-04-13 11:10:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
NSGA-II, linear genetic programming, hash function
Anotace
Hašování je důležitá operace v mnoha aplikacích, např. hašovací tabulky, cache, Bloomovy filtry. V minulosti bylo použito genetické programování pro návrh speciálních i obecných hašovacích funkcí, kde byla hlavním optimalizačním  kritériem kvalita hašování. Vzhledem k tomu, že hašovací funkce jsou často využívaný v časově kritických operacích, je důležité optimalizovat jejich implementaci s ohledem na výpočetní náročnost. V tomto článku je použito lineární genetické programování v kombinaci s NSGA-II pro návrh univerzálních, rychlých a kvalitních hašovacích funkcí. Navržené hašovací funkce vykazují velmi podobnou kvalitu hašování, ale výrazně nižší výpočetní náročnost ve srovnání s nejlepšími hašovacími funkcemi v dostupnými v literatuře.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {David Grochol and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Multi-Objective Evolution of Ultra-Fast
	General-Purpose Hash Functions},
  pages = {187--202},
  booktitle = {European Conference on Genetic Programming},
  series = {LNCS 10781},
  year = 2018,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-77553-1},
  doi = {10.1007/978-3-319-77553-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11552}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94