Článek ve sborníku konference

MINAŘÍK Miloš a SEKANINA Lukáš. On Evolutionary Approximation of Sigmoid Function for HW/SW Embedded Systems. In: 20th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2017. Berlin: Springer International Publishing, 2017, s. 343-358. ISBN 978-3-319-55696-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Evolutionary Approximation of Sigmoid Function for HW/SW Embedded Systems
Název (cs):O evoluční aproximaci sigmoidy for HW/SW vestavěné systémy
Strany:343-358
Sborník:20th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2017
Konference:20th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 10196
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2017
ISBN:978-3-319-55696-3
DOI:10.1007/978-3-319-55696-3_22
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconminarik_eurogp17.pdf656 KB2017-04-26 16:54:26
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Sigmoid, Linear genetic programming, HW/SW co-design
Anotace
Realizace strojového učení v levné elektronice je velká výzva zejména v kontextu Internet of Things. Vytvoření takových řešení vyžaduje zavedení vhodných akcelerátorů výpočtu na úrovni hardware. V této práci představujeme metodu, která umožňuje evolučně souběžně navrhovat obvodovou implementaci a programem řízený řadič pro důležité komponenty chytrých vestavěných systémů. Navržená metoda je založena na vícekriteriálním prohledávání prostoru možných řešení za pomoci rozšířené varianty lineárního genetického programování. Ověření funkčnosti spočívalo v návrhu aproximace sigmoidy, která je hojně využívána při implementaci neuronových sítí v hardware. Automatizovaně jsme navrhli několik implementací známých z literatury. Metoda byla implementována jako rozšíření stávající platformy podporující souběžný evoluční návrh hardware a software pro vestavěné systémy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milo{\v{s}} Mina{\v{r}}{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {On Evolutionary Approximation of Sigmoid Function
	for HW/SW Embedded Systems},
  pages = {343--358},
  booktitle = {20th European Conference on Genetic Programming, EuroGP 2017},
  series = {LNCS 10196},
  year = 2017,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-55696-3},
  doi = {10.1007/978-3-319-55696-3_22},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11298}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94