Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš, HRUŠKA Martin, LENGÁL Ondřej, ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata. In: Proceedings of VMCAI'17. Cham: Springer Verlag, 2017, s. 288-309. ISBN 978-3-319-52234-0. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52234-0_16
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Counterexample Validation and Interpolation-Based Refinement for Forest Automata
Název (cs):Ověřování protipříkladů a zjemňovaní abstrakce založené na interpolantech pro lesní automaty
Strany:288-309
Sborník:Proceedings of VMCAI'17
Konference:International Conference on Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation (VMCAI 2017)/Symposium on Principles of Programming Languages (POPL 2017)
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science 10145
Místo vydání:Cham, DE
Rok:2017
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52234-0_16
ISBN:978-3-319-52234-0
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 10145, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-319-52234-0_16
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova

program analysis, shape analysis, counterexample validation, abstraction refinement, forest automata, tree automata
Anotace
Práce se zabývá návrhem technik pro ověřování protipříkladů a zjemňovaní abstrakce založené na interpolantech pro lesní automaty. Techniky byly implementovány v nástroji Forester a experimentálně vyhodnoceny se slibnými výsledky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Martin
	Hru{\v{s}}ka and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Adam Rogalewicz and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Counterexample Validation and Interpolation-Based
	Refinement for Forest Automata},
  pages = {288--309},
  booktitle = {Proceedings of VMCAI'17},
  series = {Lecture Notes in Computer Science 10145},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 10145,
  year = 2017,
  location = {Cham, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-52234-0},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-319-52234-0_16},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11300}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11