Článek ve sborníku konference

FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Lazy Automata Techniques for WS1S. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 407-425. ISBN 978-3-662-54576-8. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Lazy Automata Techniques for WS1S
Název (cs):Líné Automatové Techniky pro WS1S
Strany:407-425
Sborník:Proceedings of TACAS'17
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
Řada knih:LNCS 10205
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2017
ISBN:978-3-662-54576-8
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 10205, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-662-54577-5_24
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
WS1S
finite automata
logic
antichains
lazy evaluation
subsumption
monadic second-order logic
Anotace
Tento článek představuje optimalizaci klasické rozhodovací procedury pro logiku WS1S založenou na líných technikách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Fiedor and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Petr Jank{\r{u}} and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Lazy Automata Techniques for WS1S},
  pages = {407--425},
  booktitle = {Proceedings of TACAS'17},
  series = {LNCS 10205},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 10205,
  year = 2017,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-662-54576-8},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-662-54577-5_24},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11323}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109