Článek ve sborníku konference

LENGÁL Ondřej, LIN Anthony W., MAJUMDAR Rupak a RUMMER Philipp. Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems. In: Proceedings of TACAS'17. Heidelberg: Springer Verlag, 2017, s. 499-517. ISBN 978-3-662-46680-3. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fair Termination for Parameterized Probabilistic Concurrent Systems
Název (cs):Spravedlivá terminace pro parametrické pravděpodobnostní paralelní systémy
Strany:499-517
Sborník:Proceedings of TACAS'17
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software
Řada knih:LNCS 10205
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2017
ISBN:978-3-662-46680-3
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 10205, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-662-54577-5_29
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova

Probabilistic verification
Parameterized verification
Regular model checking
Fairness
Liveness
Anotace
Článek se zabývá spravedlivou terminací pro parametrické rodiny pravděpodobnostních paralelních systémů, konkrétněji testováním zda tyto systémy terminují s pravděpodobností 1.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and W. Anthony Lin and
	Rupak Majumdar and Philipp Rummer},
  title = {Fair Termination for Parameterized Probabilistic
	Concurrent Systems},
  pages = {499--517},
  booktitle = {Proceedings of TACAS'17},
  series = {LNCS 10205},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 10205,
  year = 2017,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-662-46680-3},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-662-54577-5_29},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11324}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94