Článek ve sborníku konference

CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits. In: 2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Palma de Mallorca: IEEE Circuits and Systems Society, 2017, s. 149-154. ISBN 978-1-5090-6376-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Synthesis tool for design of complex polymorphic circuits
Název (cs):Nástroj pro syntézu polymorfních obvodů
Strany:149-154
Sborník:2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Konference:12th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
Místo vydání:Palma de Mallorca, ES
Rok:2017
ISBN:978-1-5090-6376-5
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Klíčová slova
Polymorphism, logic synthesis, gates, synthesis tool, unconventional technologies.
Anotace
Tento článek se zabývá výzkumnými aktivitami v oblasti nekonvenčních číslicových obvodů a polymorfní elektroniky. Hlavní pozornost je zde pak zaměřena na problematiku syntézy komplexních polymorfních obvodů. Úvodní část příspěvku nabízí stručné shrnutí podstaty polymorfní elektroniky a dále se blíže věnuje některým z významných aspektů. Je taktéž poukázáno na klíčové výhody tohoto paradigmatu oproti jiným, konvenčním přístupům k návrhu číslicových obvodů spolu s některými omezeními, která plynou ze samotné podstaty konceptu polymorfní elektroniky.

Hlavní přínos tohoto příspěvku lze pak spatřovat v návrhu a implementaci syntézní techniky, díky níž je možno pro určité třídy aplikací dosáhnout v případě komplexních polymorfních obvodů, které čítají stovky hradel, co do celkového počtu použitých tranzistorů mnohem efektivnějších výsledků při srovnání s konvenčními postupy a metodami. V závěrečné části tohoto příspěvku jsou prezentovány dosažené experimentální výsledky spolu s jejich vyhodnocením.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Crha and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {Synthesis tool for design of complex polymorphic
	circuits},
   pages = {149--154},
   booktitle = {2017 12th International Conference on Design \&
	Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)},
   year = 2017,
   location = {Palma de Mallorca, ES},
   publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
   ISBN = {978-1-5090-6376-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11328}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11