Kapitola v knize

VAŠÍČEK Zdeněk. Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and Industry Using Cartesian Genetic Programming. Inspired by Nature. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 39-55. ISBN 978-3-319-67996-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and Industry Using Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Jak překlenout rozdíly mezi průmyslem a evolvable hardware pomocí kartézského genetického programování
Strany:39-55
Kniha:Inspired by Nature
Řada knih:Emergence, Complexity and Computation, Vol. 28
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2018
ISBN:978-3-319-67996-9
DOI:10.1007/978-3-319-67997-6_2
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
cartesian genetic programming, circuit design, scalability problem
Anotace
Od devadesátých let došlo k významnému technologickému pokroku, díky kterému narostl významně výpočetní výkon počítačů. To umožnilo aplikovat přístupy umělé inteligence v řadě oblastí. Vznikla nová oblast označovaná jako Evolvable hardware (EHW), která se zabývá využitím evolučních algoritmů v návrhu elektronických obvodů. Původní myšlenkou byla snaha automatizovaně navrhovat komplexní systémy. Bohužel tato myšlenka se s postupujícím časem stávala spíše snem. Problémy, které byly řešeny po 15 letech existence EHW byly téže velikosti a zřídkakdy se objevila technika, která by mohla konkurovat tradičním návrhovým technikám. Největší výzvou EHW je problém škálovatelnosti. Navzdory pesimismu, který v této oblasti kolem roku 2010 panoval se však během posledních let podařilo zaznamenat průlom v problému škálovatelnosti. Ukázalo se, že s využitím formálních technik je možné optimalizovat obvody, jejich složitost je srovnatelná s těmi, vyskytujícími se v praxi. Cílem této kapitoly je shrnout výsledky v oblasti evolučního návrhu číslicových obvodů a poukázat na problémy, které by měly být řešeny v budoucnosti.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Bridging the Gap Between Evolvable Hardware and
	Industry Using Cartesian Genetic Programming},
  pages = {39--55},
  booktitle = {Inspired by Nature},
  series = {Emergence, Complexity and Computation, Vol. 28},
  year = 2018,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-67996-9},
  doi = {10.1007/978-3-319-67997-6_2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11350}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47