Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking. In: Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2017, s. 352-355. ISBN 978-1-5386-2146-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Dependability Assessment of Fault Tolerant Systems by Means of Statistical Model Checking
Název (cs):Vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů systémů odolných proti poruchám prostředky statistického ověřování modelů
Strany:352-355
Sborník:Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:20th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-2146-2
DOI:10.1109/DSD.2017.12
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconstrnadel_dsd2017_poster.pdf1,33 MB2019-03-14 12:08:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
fault tolerant system, dependability, assessment, reliability model, simulation, fault, failure, rate, fault tolerant, stochastic timed automaton, statistical model checking, triple modular redundancy, UPPAAL SMC
Anotace
Problém vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů lze řešit analyticky, a to za definovaných podmínek. Pokud tyto podmínky neplatí, je nutno přistoupit k alternativním řešením tohoto problému. Tato jsou často založena na Monte Carlo simulaci, jejíž nevýhodou však je vysoká výpočetní náročnost. Další vycházejí z prostředků, jako např. pravděpodobnostní časované automaty, které se již ukázaly být efektivní pro řešení problémů v jiných oblastech. Nadto v současné době existují obecnější, přesnější a efektivnější prostředky jako např. stochastické časované automaty (STA) a statistické ověřování modelů (SMC). Článek shrnuje základní pojmy a principy spojené s konstrukcí spolehlivostních modelů a vyhodnocením spolehlivostních ukazatelů prostředky STA/SMC a demonstruje jejich použitelnost v oblasti neopravovaných systémů. Hlavním cílem článku je ukázat, že prostředky STA/SMC mohou vést k usnadnění procesu vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů, a to zejména za nepříznivých okolností reprezentovaných např. současným výskytem několika poruch odlišných vlastností.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef Strnadel},
  title = {On Dependability Assessment of Fault Tolerant
	Systems by Means of Statistical Model Checking},
  pages = {352--355},
  booktitle = {Proceedings of the 2017 20th Euromicro Conference on Digital
	System Design},
  year = 2017,
  location = {Los Alamitos, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-2146-2},
  doi = {10.1109/DSD.2017.12},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11365}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94