Článek v časopise

BREJCHA Jan a ČADÍK Martin. State-of-the-art in Visual Geo-localization. Pattern Analysis and Applications. 2017, roč. 2017, č. 3, s. 1-25. ISSN 1433-7541. Dostupné z: http://cadik.posvete.cz/papers/brejcha-cadik17geolocalization_methods_survey.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:State-of-the-art in Visual Geo-localization
Název (cs):Přehled vizuálních geo-lokalizačních metod
Strany:1-25
Místo vydání:DE
Rok:2017
URL:http://cadik.posvete.cz/papers/brejcha-cadik17geolocalization_methods_survey.pdf
Časopis:Pattern Analysis and Applications, roč. 2017, č. 3, DE
ISSN:1433-7541
DOI:10.1007/s10044-017-0611-1
Klíčová slova
visual geo-localization, city-scale localization, natural environments, image geolocation, visual odometry, geo-tagging, image to model registration, 3D alignment, cross-domain registration, extrinsic calibration, 6DOF
Anotace
V této práci prezentujeme obsáhlou a vyváženou studii existujících metod pro vizuální geo-lokalizaci, včetně metod pracujících na úrovni měst, metod s globální působností a zejména metod pro lokalizaci v přírodním prostředí. U popsaných metod se soustředíme zejména na jejich silné a slabé stránky, aplikační domény, datové sady, včetně typických postupů hodnocení jejich úspěšnosti.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan Brejcha and Martin {\v{C}}ad{\'{i}}k},
  title = {State-of-the-art in Visual Geo-localization},
  pages = {1--25},
  journal = {Pattern Analysis and Applications},
  volume = {2017},
  number = {3},
  year = {2017},
  ISSN = {1433-7541},
  doi = {10.1007/s10044-017-0611-1},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11370}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.4.91