Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, PERNICKÝ Radim, KANICH Ondřej a BAROTOVÁ Štěpánka. Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 407-414. ISSN 1614-0702. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-017-0803-2
Jazyk publikace:němčina
Název publikace:Verarbeitung von beschädigten Fingerabdrücken in der polizeilichen Praxis
Název (cs):Zpracování poškozených otisků prstů v policejní praxi
Název (en):Processing of damaged fingerprints in police practice
Strany:407-414
Místo vydání:DE
Rok:2017
URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-017-0803-2
Časopis:DuD - Datenschutz und Datensicherheit, roč. 41, č. 7, Wiesbaden, DE
ISSN:1614-0702
DOI:10.1007/s11623-017-0803-2
Klíčová slova
otisky prstů, místo činu, onemocnění kůže, syntetické otisky prstů
Anotace
Tento článek se zabývá získáváním otisků prstů pro policejní účely, jakož i případné poškození na prstu (např. vnějšími vlivy, nemoci), které jsou často k dispozici na místě činu. Zabývá se také automatizovaným zpracováním otisků prstů, včetně generování syntetických otisků prstů se simulovaným poškozením. Cílem je vysvětlit principy zpracování otisků prstů v policejní praxi. Na místě činu, otisky prstů potenciálního pachatele jsou získány, v nichž (v České republice) nejde jen o hledání minimálního počtu deseti markantů v otisku prstu, ale přesně takové anomálie zájmu, které s poměrně vysokou pravděpodobností mohou odhalit pachatele. Tyto anomálie mohou být způsobeny, například různými nemocemi nebo okolních vlivů (např. těžká manuální práce), které mají vliv na strukturu kůže (struktura papilárních linií). Tyto otisky prstů mají komplexní algoritmické zpracování, a tento problém je popsán v článku, stejně jako generování syntetických otisků prstů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Radim Pernick{\'{y}}
	and Ond{\v{r}}ej Kanich and
	{\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}nka Barotov{\'{a}}},
   title = {Verarbeitung von besch{\"{a}}digten
	Fingerabdr{\"{u}}cken in der polizeilichen
	Praxis},
   pages = {407--414},
   journal = {DuD - Datenschutz und Datensicherheit},
   volume = 41,
 number = 7,
   year = 2017,
   ISSN = {1614-0702},
   doi = {10.1007/s11623-017-0803-2},
   language = {german},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11375}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205