Článek v časopise

DYTRYCH Jaroslav a SMRŽ Pavel. Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text. Lecture Notes in Computer Science. 2018, roč. 2017, č. 10839, s. 205-221. ISBN 978-3-319-93581-2. ISSN 0302-9743. Dostupné z: https://www.springer.com/us/book/9783319935805
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced User Interfaces for Semantic Annotation of Complex Relations in Text
Název (cs):Pokročilá uživatelská rozhraní pro sémantické anotování komplexních vztahů v textu
Strany:205-221
Kniha:Agents and Artificial Intelligence
Místo vydání:DE
Rok:2018
URL:https://www.springer.com/us/book/9783319935805
ISBN:978-3-319-93581-2
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2017, č. 10839, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-319-93581-2_11
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
computer-assisted tagging, text annotation, ambiguous entity
names
Anotace
Tento článek pojednává o počítačem asistované sémantické anotaci textu. Zaměřuje se zejména na anotování komplexních vztahů a spojování entit s mnohoznačnými jmény. Tyto úlohy zatím nelze spolehlivě provádět plně automatickými metodami. Náš výzkum se zabývá rysy uživatelských rozhraní, které mohou pomoci s procesem manuálního anotování. Rozšiřujeme náš původní výzkum z článku Interaction Patterns in Computer-assisted Semantic Annotation of Text - An Empirical Evaluation o detailní analýzu výhod, které přináší funkce sémantického filtrování v našem anotačním systému 4A. Rozšiřujeme také naši uživatelskou studii o anotování mnohoznačných jmen entit, přičemž ukazujeme zrychlení, které přináší prezentační mód pro kandidátní entity využívající pokročilé zjednoznačňovací kontexty.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jaroslav Dytrych and Pavel Smr{\v{z}}},
  title = {Advanced User Interfaces for Semantic Annotation
	of Complex Relations in Text},
  pages = {205--221},
  booktitle = {Agents and Artificial Intelligence},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2017,
 number = 10839,
  year = 2018,
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-93581-2},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-319-93581-2_11},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11404}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94