Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, SPURNÝ Martin a GOLDMANN Tomáš. Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit. Wiesbaden: Springer Verlag, 2017, roč. 41, č. 7, s. 415-421. ISSN 1614-0702. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-017-0804-1
Jazyk publikace:němčina
Název publikace:Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus öffentlichen Kamerasystemen
Název (cs):Detekce a rozpoznávání obličeje ve videech z veřejných kamerových systémů
Název (en):Face detection and recognition in videos from public camera systems
Strany:415-421
Místo vydání:DE
Rok:2017
URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s11623-017-0804-1
Časopis:DuD - Datenschutz und Datensicherheit, roč. 41, č. 7, Wiesbaden, DE
ISSN:1614-0702
DOI:10.1007/s11623-017-0804-1
Klíčová slova
CCTV, detekce obličeje, rozlišení videa, HeadViewer
Anotace
Jak moc lze využít data s veřejných kamerových systémů pro policejní účely? Můžeme rozpoznat obličej pachatele v každé situaci? Co k tomu potřebujeme? Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s dohledovými systémy a jejich současným nasazením v praxi, rovněž jako diskutovat použitelnost pro policejní účely (např. vyšetřování u trestných činů).
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Martin Spurn{\'{y}} and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Goldmann},
   title = {Gesichtsdetektion und -erkennung in Videos aus
	{\"{o}}ffentlichen Kamerasystemen},
   pages = {415--421},
   journal = {DuD - Datenschutz und Datensicherheit},
   volume = 41,
 number = 7,
   year = 2017,
   ISSN = {1614-0702},
   doi = {10.1007/s11623-017-0804-1},
   language = {german},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11407}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81