Článek v časopise

TREEBY Bradley E., BUDISKÝ Jakub, WISE Elliott S., JAROŠ Jiří a COX Ben T. Rapid calculation of acoustic fields from arbitrary continuous-wave sources. The Journal of the Acoustical Society of America. 2018, roč. 2018, č. 143, s. 529-537. ISSN 1520-8524. Dostupné z: http://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5021245
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Rapid calculation of acoustic fields from arbitrary continuous-wave sources
Název (cs):Rychlý výpočet akustického pole od libovolného zdroje kontinuálních vln
Strany:529-537
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:http://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5021245
Časopis:The Journal of the Acoustical Society of America, roč. 2018, č. 143, US
ISSN:1520-8524
DOI:10.1121/1.5021245
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconJASA-vol_143-iss_1-529_1.pdfJASA2,19 MB2018-02-02 15:30:12
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Akustické pole, Greenova funkce, vysílače libovolné tvaru, k-Wave
Anotace
Tento článek popisuje efektivní algoritmus výpočtu akustického pole buzeného libovolným vysílačem kontinuálních vln. Výpočet je založen na Greenově funkci pro homogenní vlnovou rovnici ve spektrální oblasti. Konvoluční integrál v časové oblasti je pak řešen analyticky. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {E. Bradley Treeby and Jakub Budisk{\'{y}} and S.
	Elliott Wise and Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}} and
	T. Ben Cox},
   title = {Rapid calculation of acoustic fields from
	arbitrary continuous-wave sources},
   pages = {529--537},
   journal = {The Journal of the Acoustical Society of America},
   volume = 2018,
 number = 143,
   year = 2018,
   ISSN = {1520-8524},
   doi = {10.1121/1.5021245},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11411}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94