Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin a KOTÁSEK Zdeněk. Approximation accuracy of different FPNN types. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 81-82. ISBN 978-80-01-06178-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximation accuracy of different FPNN types
Název (cs):Aproximační přesnost různých typů FPNN
Strany:81-82
Sborník:Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop
Konference:The 5th Prague Embedded Systems Workshop
Místo vydání:Roztoky u Prahy, CZ
Rok:2017
ISBN:978-80-01-06178-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií ČVUT
Klíčová slova
FPNN, FPGA, ANN
Anotace
Publikace se zabývá srovnáním aproximační síly modelů FPNN a jejich spotřeby zdrojů FPGA. Zabývá se různými typy FPNN s ohledem na jejich aproximační schopnosti, které porovnává.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Approximation accuracy of different FPNN types},
   pages = {81--82},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop},
   year = 2017,
   location = {Roztoky u Prahy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-06178-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11450}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205