Článek ve sborníku konference

VYSOCKÝ Ondřej, BESEDA Martin, ŘÍHA Lubomír, ZAPLETAL Jan, NIKL Vojtěch, LYSAGHT Michael a KANNAN Venkatesh. Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption. In: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING. Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2017, s. 30-49. ISBN 978-1-905088-66-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluation of the HPC Applications Dynamic Behavior in Terms of Energy Consumption
Název (cs):Vyhodnocení dynamického chování HPC aplikací z pohledu energetické spotřeby
Strany:30-49
Sborník:PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR ENGINEERING
Konference:The 5th International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering
Řada knih:Civil-Comp Proceedings
Místo vydání:Stirlingshire, GB
Rok:2017
ISBN:978-1-905088-66-9
DOI:10.4203/ccp.111.3
Vydavatel:Civil-Comp Press
Klíčová slova
READEX, energy efficient computing,MERIC, RADAR, HDEEM, RAPL, runtime tuning, Haswell processor
Anotace
Důraz na energetickou efektivitu moderních procesorů jde v dnešní době čím dál více do popředí. Mnoho problémů a algoritmů špatně škáluje s výkonem a počtem procesorových jader, protože jsou omezeny např. výkonem pamětí nebo komunikační sítí, proto nemá smysl v těchto případech používat drahé výkonné procesory, jejichž potenciál by zůstal nevyužit. Místo toho je výhodnější využít nízkopříkonovou architekturu, které jsou při řešení takovýchto úloh efektivnější. Energetická efektivita se dá dále zlepšovat s pomocí dynamických optimalizací hardwaru systému za běhu algoritmu, např. pomocí podtaktovávání nebo vypínání jader procesoru v době jejich nízkého vytížení. Tento článek popisuje výhody získané při použití takovéto nízkopříkonové architektury v rámci HPC clusteru, skupinu algoritmů, pro které je tento přístup vhodný, možné úpravy systému zvyšující jeho efektivitu, dosažené výsledky a budoucí plány.
Abstrakt
This paper introduces the READEX project tuning approach which exploits the dy-
namic application behavior and its potential for energy savings. The paper is focused
on the manual applications evaluation from the energy consumption optimisation point
of view. As an examples we have selected one complex application, the ESPRESO
library, and two simplified applications from the ProxyApps benchmark tool suite.
ESPRESO contains many types of operations including I/O, communication, sparse
BLAS and dense BLAS. The results show that static savings are 5.6-12.3 % and dy-
namic savings 4.7-9.1 %. The highest total savings for ESPRESO are 21.4 % as a com-
bination of 12.3 % static savings and 9.1 % dynamic savings.
The ProxyApp applications Kripke and Lulesh, were presented for two configu-
rations each. The first configuration of the Kripke saved 29.3 % energy, almost only
by static tuning. On the other hand, the second configuration shows us only 18.8 %
savings, but over a third of it was saved by dynamic switching CPU core and uncore
frequencies. The Lulesh test cases saved 28.9 %, respectively 26.7 %.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Vysock{\'{y}} and Martin Beseda and
	Lubom{\'{i}}r {\v{R}}{\'{i}}ha and Jan Zapletal
	and Vojt{\v{e}}ch Nikl and Michael Lysaght and
	Venkatesh Kannan},
  title = {Evaluation of the HPC Applications Dynamic
	Behavior in Terms of Energy Consumption},
  pages = {30--49},
  booktitle = {PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
	PARALLEL, DISTRIBUTED, GRID AND CLOUD COMPUTING FOR
	ENGINEERING},
  series = {Civil-Comp Proceedings},
  year = 2017,
  location = {Stirlingshire, GB},
  publisher = {Civil-Comp Press},
  ISBN = {978-1-905088-66-9},
  doi = {10.4203/ccp.111.3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11454}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171