Článek v časopise

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets. International Journal on Advances in Software. 2017, roč. 10, č. 12, s. 121-131. ISSN 1942-2628.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Specification of Requirements Using Unified Modeling Language and Petri Nets
Název (cs):Specifikace požadavků s využitím jazyka UML a Petriho sítí
Strany:121-131
Místo vydání:US
Rok:2017
Časopis:International Journal on Advances in Software, roč. 10, č. 12, US
ISSN:1942-2628
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, Use Cases, requirement specification, requirement implementation
Anotace
Jedním z hlavních problémů, kterými se zabývá softwarové inženýrství, je správná specifikace a implementace požadavků na vyvíjený systém. Mnoho metod používá modely jazyka UML pro specifikaci požadavků a dalšího návrhu systému. Pro ověření specifikace je třeba získat spustitelnou formu modelů nebo musí být implementován prototyp. Přístup prezentovaný v této práci se zaměřuje na formální modelování požadavků, které kombinuje klasické modely pro specifikaci požadavků (diagramy případů užití a diagramy tříd) s modely s formálním základem (Petriho sítě). Vytvořené modely mohou být použity ve všech fázích vývoje včetně specifikace požadavků, ověřování a implementace. Všechny návrhové a validační kroky jsou prováděny na stejných modelech, což zabraňuje chybám způsobeným implementací modelu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {Specification of Requirements Using Unified
	Modeling Language and Petri Nets},
   pages = {121--131},
   journal = {International Journal on Advances in Software},
   volume = 10,
 number = 12,
   year = 2017,
   ISSN = {1942-2628},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11482}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171