Odborná monografie

MEDUNA Alexander a SOUKUP Ondřej. Modern Language Models and Computation: Theory with Applications. New York: Springer US, 2017. ISBN 978-3-319-63099-1. Dostupné z: https://www.amazon.com/Modern-Language-Models-Computation-Applications/dp/3319630997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1497634524&sr=1-1&keywords=meduna+soukup
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Modern Language Models and Computation: Theory with Applications
Název (cs):Moderní Jazykové Modely a Výpočet: Teorie s Aplikacemi
Strany:567
Místo vydání:New York, US
Rok:2017
URL:https://www.amazon.com/Modern-Language-Models-Computation-Applications/dp/3319630997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1497634524&sr=1-1&keywords=meduna+soukup
ISBN:978-3-319-63099-1
Vydavatel:Springer US
Klíčová slova
Alternativní verze přepisovacích systémů

matematická lingvistika

teorii formálních jazyků

teoretické koncepty

algoritmy a jejich implementace

vypracované příklady

strukturní transformace

omezení, redukce a ekonomie

algebra

bibliografické poznámky

Anotace
Tato publikace poskytuje systematizované a kompaktní shrnutí nejdůležitějších typů moderních modelů pro jazyky a výpočet společně s jejich vlastnostmi a aplikacemi. Většina těchto modelů vhodně odráží a formalizuje současné výpočetní metody založené na paralelizmu, distribuci a kooperaci, které tato kniha popisuje. Tím je uživateli umožněno tyto metody vyvíjet, studovat a zlepšovat velmi efektivně.

Tato publikace také reprezentuje první systematický přístup k moderním jazykovým modelům výpočtu. Pokrývá veškerá nezbytná teoretická témata, jež je zahrnují. Z pohledu praxe navíc popisuje různé koncepty, metody, algoritmy, techniky a softwarové jednotky založené na těchto modelech.Na jejich základě popisuje několik aplikací v oblasti biologie, lingvistiky a informatice.

Studenti vyššího stupně studia informatiky, matematiky, lingvistiky či biologie najdou v této publikaci cenný zdroj informací. Pro teoreticky i prakticky orientované výzkumníky dnešní teorie výpočtu a jejích aplikací bude kniha také důležitým zdrojem.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Alexander Meduna and Ond{\v{r}}ej Soukup},
   title = {Modern Language Models and Computation: Theory
	with Applications},
   pages = 567,
   year = 2017,
   location = {New York, US},
   publisher = {Springer US},
   ISBN = {978-3-319-63099-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11483}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77