Článek ve sborníku konference

LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KOTÁSEK Zdeněk a KRČMA Martin. Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, s. 273-278. ISBN 978-1-5386-3298-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Data Types and Operations Modifications: a Practical Approach to Fault Tolerance in HLS
Název (cs):Modifikace datových typů a operací: praktický přístup k odolnosti proti poruchám v HLS
Strany:273-278
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Novi Sad, RS
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-3298-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Vysokoúrovňová syntéza, datová cesta, CatapultC, odolnost proti poruchám, odolný proti poruchám, řadič robota, C++
Anotace
Některé elektronické systémy pracují v kritických oblastech (např. ve vesmíru, letectví či medicíně). Poruchy v těchto systémech mohou vyústit ve vysoké finanční ztráty nebo ohrozit lidský život. Odolnost proti poruchám (OPP) je technika, která ošetřuje tyto situace. Článek prezentuje způsob zavedení OPP do datových cest, jenž je založen na modifikaci vstupního kódu vysokoúrovňové syntézy. Článek dále hodnotí vliv některých optimalizačních metod vysokoúrovňové syntézy na náchylnost k projevu poruch výsledného systému. Prezentovaná metoda využívá modifikace kódu v jazyce C++ před jeho zpracováním vysokoúrovňovou syntézou. Náš koncept cílí na obvody FPGA s konfigurační pamětí SRAM. Pro vyhodnocení využíváme naši evaluační platformu, jež je založena na funkční verifikaci v kombinaci s injekcí poruch.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Lojda and Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Martin Kr{\v{c}}ma},
   title = {Data Types and Operations Modifications: a
	Practical Approach to Fault Tolerance in HLS},
   pages = {273--278},
   booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
   year = 2017,
   location = {Novi Sad, RS},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-3298-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11492}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171