Souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

RYCHLÝ Marek a KOLÁŘ Dušan. Cloud Computing System Analysis for ŠKODA AUTO. Brno: ŠKODA AUTO a.s., 2017.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cloud Computing System Analysis for ŠKODA AUTO
Název (cs):Analýza cloud computing systémů pro ŠKODA AUTO
Strany:97
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:ŠKODA AUTO a.s.
Klíčová slova
technologie cloud computing; výrobní průmysl; technologie cloud manufacturing
Anotace
V této zprávě je diskutován aktuální stav poznání v oblasti cloud computing a jeho použití ve výrobním průmyslu. Po krátkém úvodu do terminologie a konceptů cloud computing jsou diskutovány současné trendy použití technologie cloud computing ve výrobním průmyslu. Existující řešení pro použití technologie cloud computing ve výrobě jsou analyzovány a porovnány.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94