Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a LOJDA Jakub. Comparison of FPNNs Models Approximation Capabilities and FPGA Resources Utilization. In: Proceedings of IEEE 13th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing. Cluj-Nappoca: IEEE Computer Society, 2017, s. 125-132. ISBN 978-1-5386-3367-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of FPNNs Models Approximation Capabilities and FPGA Resources Utilization
Název (cs):Porovnání aproximačních schopností různých typů FPNN a spotřeby zdrojů na FPGA
Strany:125-132
Sborník:Proceedings of IEEE 13th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Konference:IEEE 13th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Místo vydání:Cluj-Nappoca, RO
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-3367-0
DOI:10.1109/ICCP.2017.8116993
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
ANN, FPNN, FPGA
Anotace
Příspěvek popisuje různé typy FPNN, porovnává jejich schopnosti a také porovnává spotřebu zdrojů FPGA při implementaci různých FPNN uvedených typů
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek
	and Jakub Lojda},
  title = {Comparison of FPNNs Models Approximation
	Capabilities and FPGA Resources Utilization},
  pages = {125--132},
  booktitle = {Proceedings of IEEE 13th International Conference on
	Intelligent Computer Communication and Processing},
  year = 2017,
  location = {Cluj-Nappoca, RO},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-3367-0},
  doi = {10.1109/ICCP.2017.8116993},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11507}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171