Příručka

EYSSELT Miloš. Magisterský studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie, Ak.r. 2017/2018. Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Magisterský studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie, Ak.r. 2017/2018
Název (en):Master Degree Programme at the Faculty of Information Technology, IT - Information Technology, Ac.y. 2017/2018
Strany:76
Místo vydání:Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, dvouletý navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 (dvouletý). Informační materiál také obsahuje studijní předpisy VUT v Brně. Příručka bude zdarma poskytována vážným zájemcům o studium v navazujícím magisterském studiu na FIT VUT v Brně na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2017 na podzim 2017.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Magistersk{\'{y}} studijn{\'{i}} program na
	Fakult{\v{e}} informa{\v{c}}n{\'{i}}ch
	technologi{\'{i}}, IT - Informa{\v{c}}n{\'{i}}
	technologie, Ak.r. 2017/2018},
   pages = 76,
   year = 2017,
   location = {Ing. Vladislav Pokorn{\'{y}} - LITERA BRNO, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11532}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171