Článek ve sborníku konference

ŠŮSTEK Martin a ZBOŘIL František V.. Obtaining word embedding from existing classification model. In: Intelligent Systems Design and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 540-547. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Obtaining word embedding from existing classification model
Název (cs):Reprezentace tříd v klasifikačním modelu pomocí word embedding
Strany:540-547
Sborník:Intelligent Systems Design and Applications
Konference:17th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Řada knih:ISDA 2017 Intelligent Systems Design and Applications
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2018
ISBN:978-3-319-76347-7
Časopis:Advances in Intelligent Systems and Computing, roč. 2018, č. 736, CZ
ISSN:2194-5357
DOI:10.1007/978-3-319-76348-4_52
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
učení bez učitele, umělá inteligence, word embedding, word2vec, konvoluční neuronové sítě
Anotace
Tato práce představuje novou techniku pro zkoumání vztahů mezi třídami v klasifikačním modelu. Použitá metoda je založena na předpokladu, že je jednodušší rozlišit některé třídy, zatímco rozlišení jiných může být obtížnější. Se zvyšující se obtížností rozlišení tříd stoupá míra podobnosti. V rámci této práce byla navržena a implementována aplikace demonstrující tento princip, jejíž výsledky jsou diskutovány. Vytvořená reprezentace může být považována za word embedding, přičemž slova jsou reprezentovány třídami. Článek se taktéž zamýšlí nad potenciálním použitím tohoto přístupu a na nad některými charakteristikami plynoucími z použitého přístupu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin {\v{S}}{\r{u}}stek and V. Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
  title = {Obtaining word embedding from existing
	classification model},
  pages = {540--547},
  booktitle = {Intelligent Systems Design and Applications},
  series = {ISDA 2017 Intelligent Systems Design and Applications},
  journal = {Advances in Intelligent Systems and Computing},
  volume = 2018,
 number = 736,
  year = 2018,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-76347-7},
  ISSN = {2194-5357},
  doi = {10.1007/978-3-319-76348-4_52},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11546}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171