Článek v časopise

BEERENS Koen, MAZURENKO Stanislav, KUNKA Antonín, MARQUES Sergio M., HANSEN Niels, MUSIL Miloš, CHALOUPKOVÁ Radka, WATERMAN Jitka, BREZOVSKÝ Jan, BEDNÁŘ David, PROKOP Zbyněk a DAMBORSKÝ Jiří. Evolutionary Analysis As a Powerful Complement to Energy Calculations for Protein Stabilization. ACS Catalysis. 2018, roč. 2018, č. 8, s. 9420-9428. ISSN 2155-5435. Dostupné z: https://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/wp-content/uploads/2018/09/acscatal18b.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Analysis As a Powerful Complement to Energy Calculations for Protein Stabilization
Název (cs):Evoloční analýza je komplementárním nástrojem k výpočtům volné energie a dovoluje entropickou stabilizaci
Strany:9420-9428
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:https://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/wp-content/uploads/2018/09/acscatal18b.pdf
Časopis:ACS Catalysis, roč. 2018, č. 8, US
ISSN:2155-5435
DOI:10.1021/acscatal.8b01677
Klíčová slova
stability, proteins, dehalogenase, entropy
Anotace
Stabilita proteinů je důležitou vlastností využívanou v biokatalýze, či při výrobě biomateriálů. Výpočetní nástroje umožňují proteiny modifikovat se zvyšující se rychlostí. Zjistili jsme, že stabilizační mutace v haloalkane dehalogenase DhaA založené na fylogenetické analýze není možné reprodukovat pomocí metod využívajících silové pole. Vyzkoušeli jsme čtyři různé hypotézy ve snaze vysvětlit podstatu této stabilizace s využitím strukturních, biochemických, biofyzických a výpočetních metod. Ukázali jsme, že stabilizace proteinu pomocí evolučních metod je řízená entropií, narozdíl od mutací řízených enthalpií jako v případě mutací založených na výpočtu silového pole. Tyto výsledky napovídají, že fylogenetická analýza by měla být komplementární k energetické. Poznatky získané v této práci by mohly napomoci k vývoji nových teoretických přístupů pro predikci entropických příspěvků při proteinové stabilizaci.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Koen Beerens and Stanislav Mazurenko and
	Anton{\'{i}}n Kunka and M. Sergio Marques and
	Niels Hansen and Milo{\v{s}} Musil and Radka
	Chaloupkov{\'{a}} and Jitka Waterman and Jan
	Brezovsk{\'{y}} and David Bedn{\'{a}}{\v{r}} and
	Zbyn{\v{e}}k Prokop and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Damborsk{\'{y}}},
   title = {Evolutionary Analysis As a Powerful Complement to
	Energy Calculations for Protein Stabilization},
   pages = {9420--9428},
   journal = {ACS Catalysis},
   volume = 2018,
 number = 8,
   year = 2018,
   ISSN = {2155-5435},
   doi = {10.1021/acscatal.8b01677},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11548}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171