Článek ve sborníku konference

KEKELY Michal a KOŘENEK Jan. Packet Classification with Limited Memory Resources. In: In proceedings 2017 Euromicro Conference on Digital System Design. Vieden: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 179-183. ISBN 978-1-5386-2145-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Packet Classification with Limited Memory Resources
Název (cs):Klasifikace paketú s omezenými zdroji
Strany:179-183
Sborník:In proceedings 2017 Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:20th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Vieden, AT
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-2145-5
DOI:10.1109/DSD.2017.61
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
DCFL, packet classification, FPGA, P4
Anotace
Bezpečnost sítí a monitorovacích zařízení využívá klasifikace paketú na porovnání hlaviček paketú vúči množině pravidel. Hadrvérové architektury byli navrhovány na akceleraci klasifikace paketú s cílem dosáhnout propustnosti 100Gbps. Tihle architektury jsou navrhovány s ohledem na maximalní propustnost i pro nejkratší délky paketú. FPGA SoC a Intel Xeon s FPGA však mají omezené zdroje pro vícero akcelerátorú. Často je tedy vhodné dosáhnout kompromisu mezi úrovní akcelerace a množstvým zabratých zdrojú na čipu. Proto jsme navrhli novou hardvérovou architekturu na kalsifikaci paketú, která dokáže škálovat množství zdrojú a propustnost. Na dosáhnutí prúměrné propustnosti 10 Gbps, architektura vyžaduje pouze 20 pamětí BRAM pro 5500 pravidel. Navyše architektura škáluje až na propustnost 100 Gbps za cenu dalších paˇmetových zdrojú.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Kekely and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Packet Classification with Limited Memory
	Resources},
  pages = {179--183},
  booktitle = {In proceedings 2017 Euromicro Conference on Digital System
	Design},
  year = 2017,
  location = {Vieden, AT},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-2145-5},
  doi = {10.1109/DSD.2017.61},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11550}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109