Souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

BERAN Vítězslav. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet. Brno: Medingo s.r.o., 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet
Název (en):Summary report for project Innovation voucher - Text data extraction from card scan
Strany:1
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Medingo s.r.o.
Klíčová slova
zpracování obrazu, detekce a extrakce textu
Anotace
Souhrnná zpráva z projektu se zaměřuje na zkoumanou oblast a vývoj nástroje pro detekci vybraných textových polí a extrakci textových dat z obrazů naskenovaných karet zdravotních pojišťoven a podobných.

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146