Abstrakt

MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří a KOŘENEK Jan. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Memory-based Automata. Proceedings of the 2018 IEEE 26th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. Boulder, CO: IEEE Computer Society, 2018. ISBN 978-1-5386-5522-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Memory-based Automata
Název (cs):Vysokorychlostní vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy pomocí zřetězených automatů reprezentovaných pomocí pamětí
Strany:214-214
Kniha:Proceedings of the 2018 IEEE 26th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines
Konference:The 26th IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines
Místo vydání:Boulder, CO, US
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5522-1
DOI:10.1109/FCCM.2018.00048
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Regular expression matching, 100 Gbps, 400 Gbps, Delayed Input DFA, Pipelined automata
Anotace
Článek popisuje architekturu pro vysokorychlostní vyhledávání vzorů popsaných regulárními výrazy s podporou rychlé změny sady regulárních výrazů. Architektura používá paměťově vysoce efektivní automaty se zpožděným vstupem (D2FA), které jsou zapojeny do zřetězené linky. Architektura je navržena tak, aby komponenty komunikovaly pouze lokálně a bylo možno dosáhnout vysoké frekvence i pro velký počet paralelních jednotek pro vyhledávání vzorů, což umožňuje škálovat propustnost architektury na stovky gigabitů za sekundu. Architektura je schopna dosáhnout propustnosti zpracování dat 400 Gb/s na současných čipech FPGA.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77