Článek v časopise

HOLÍK Lukáš, JANKŮ Petr, LIN Anthony W., RUMMER Philipp a VOJNAR Tomáš. String constraints with concatenation and transducers solved efficiently. Proceedings of the ACM on Programming Languages. New York: Association for Computing Machinery, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 96-127. ISSN 2475-1421. Dostupné z: http://doi.acm.org/10.1145/3158092
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:String constraints with concatenation and transducers solved efficiently
Název (cs):Řetězcová omezení s konkatenací a převodníky řešena efektivně
Strany:96-127
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:http://doi.acm.org/10.1145/3158092
Časopis:Proceedings of the ACM on Programming Languages, roč. 2018, č. 2, New York, US
ISSN:2475-1421
DOI:10.1145/3158092
Klíčová slova
Alternating Finite Automata, Decision Procedure, IC3, String Solving
Anotace
Tento článek přichází s efektivní rozhodovací procedurou pro analýzu řetězcových progrmů založenou na alternujících automatech.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Petr Jank{\r{u}}
	and W. Anthony Lin and Philipp Rummer and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {String constraints with concatenation and
	transducers solved efficiently},
   pages = {96--127},
   journal = {Proceedings of the ACM on Programming Languages},
   volume = 2018,
 number = 2,
   year = 2018,
   ISSN = {2475-1421},
   doi = {10.1145/3158092},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11615}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94