Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Evolutionary Design of Large Approximate Adders Optimized for Various Error Criteria. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018, s. 294-295. ISBN 978-1-4503-5764-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design of Large Approximate Adders Optimized for Various Error Criteria
Název (cs):Evoluční návrh velkých aproximačních sčítaček optimalizovaných pro různé chyby
Strany:294-295
Sborník:Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18)
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2018
Místo vydání:Kyoto, JP
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5764-7
DOI:10.1145/3205651.3205678
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Approximate computing, genetic algorithm, equivalence checking
Anotace
Přibližné (aproximační) počítání se stalo v poslední době zajímavým ve vědecké i průmyslové oblasti, protože se jedná o slibný přístup k návrhu nízkopříkonových obvodů. V porovnání s tradičními návrhovými metody se ukázalo, že evoluční algoritmy jsou schopny aproximovat obvody s dobrým poměrem mezi elektrickým příkonem a kvalitou (chybovostí) obvodu. V této práci se zabýváme návrhem velkých aproximačních sčítaček. Abychom zvýšili škálovatelnost,využili jsme v návrhu formálních metod určování chyby založených na Binárních rozhodovacích diagramech (BDD). V porovnání s paralelní simulací, která se v těchto aplikacích typicky používá, se podařilo zvýšit rychlost evaluace (a tím i počet generací) o 2-3 řády.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Evolutionary Design of Large Approximate Adders
	Optimized for Various Error Criteria},
  pages = {294--295},
  booktitle = {Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation
	Conference Companion (GECCO '18)},
  year = 2018,
  location = {Kyoto, JP},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5764-7},
  doi = {10.1145/3205651.3205678},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11637}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76