Souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

HEROUT Adam, JURÁNEK Roman, SOCHOR Jakub a ŠPAŇHEL Jakub. Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studie proveditelnosti pro potřeby sčítání dopravy na základe automatické algoritmizace s minimalistickými vstupy operátora
Název (en):Feasibility study of an automatic tool for counting traffic
Strany:5
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Klíčová slova
intelligent traffic systems, computer vision, speed measurement, license plate recognition
Anotace
Zpráva shrnuje závěry provedených experimentů směřujících k návrhu a stanovení parametrů systému pro sčítání dopravy s minimálními vstupy lidského operátora.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47