Článek v časopise

VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Strojové rozpoznávání rodových erbů. Genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, 2018, roč. 22, č. 1, s. 73-82. ISSN 0862-8963.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Strojové rozpoznávání rodových erbů
Název (en):Machine recognition of family coats of arms
Strany:73-82
Kniha:Genealogické a heraldické informace
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2018
Časopis:Genealogické a heraldické informace, roč. 22, č. 1, Brno, CZ
ISSN:0862-8963
Vydavatel:Moravská genealogická a heraldická společnost
Klíčová slova
Konvoluční neuronové sítě, Sémantická segmentace, Histogram orientovaných gradientů, Aktivní kontury
Anotace
Tento článek se zabývá návrhem systému, který dokáže nalézt
v obraze rodový erb, provést jeho dekompozici na jednotlivé součásti a ty dále klasifikovat dle heraldických pravidel. 
Abstrakt
Tento článek se zabývá návrhem systému, který dokáže nalézt
v obraze rodový erb, provést jeho dekompozici na jednotlivé součásti a ty dále klasifikovat dle heraldických pravidel. Dosud nebyl vytvořen systém, který by výše zmíněné funkce umožňoval. Tento článek představuje metody, pomocí kterých lze jednotlivé funkce implementovat a je diskutováno využití systému a jeho další možná rozšíření.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Franti{\v{s}}ek V{\'{i}}de{\v{n}}sk{\'{y}} and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Strojov{\'{e}} rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	rodov{\'{y}}ch erb{\r{u}}},
  pages = {73--82},
  booktitle = {Genealogick{\'{e}} a heraldick{\'{e}} informace},
  journal = {Genealogick{\'{e}} a heraldick{\'{e}} informace},
  volume = 22,
 number = 1,
  year = 2018,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {THE MORAVIAN GENEALOGICAL AND HERALDIC SOCIETY},
  ISSN = {0862-8963},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11649}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237