Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. A Processor Optimization Framework for a Selected Application. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 564-574. ISBN 978-1-5386-5709-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Processor Optimization Framework for a Selected Application
Název (cs):Rámec pro optimalizaci procesorů pro zvolenou aplikaci
Strany:564-574
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Kazan, RU
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5709-6
DOI:10.1109/EWDTS.2018.8524733
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Optimalizace procesoru, ASIP, Codasip Studio, vestavěný systém, RISC-V
Anotace
Procesory hrají důležitou roli téměř ve všech elektronických systémech. Použití obecných procesorů nemusí být vhodné pro specifickou aplikaci. Pro specifické aplikace se pužívají procesory s aplikačně specifickou instruční sadou (ASIP). Tento článek je zaměřen na optimalizaci ASIP procesorů pro zvolnou aplikaci pomocí modifikace variabilních parametrů (počet registrů, velikost cache paměti atd.). Článek představuje implementovaný nástroj, který je schopen otimalizovat zvolenou aplikaci z hlediska rychlosti, plochy a příkonu. Nástroj umožňuje použít různé optimalizační algoritmy. Pro vyhodnocování jednotlivých konfigurací je použit nástroj Codasip Studio. Experimenty jsou prováděny s procesorem typu RISC-V.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Martin Kr{\v{c}}ma and Radek
	Burget and Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {A Processor Optimization Framework for a Selected
	Application},
  pages = {564--574},
  booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
  year = 2018,
  location = {Kazan, RU},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-5709-6},
  doi = {10.1109/EWDTS.2018.8524733},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11689}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76