Kapitola v knize

DRAHANSKÝ Martin a KANICH Ondřej. Influence of Skin Diseases on Fingerprints. Biometrics under Biomedical Considerations. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019, s. 1-39. ISBN 978-981-1311-43-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Influence of Skin Diseases on Fingerprints
Název (cs):Vliv onemocnění kůže na otisky prstů
Strany:1-39
Kniha:Biometrics under Biomedical Considerations
Místo vydání:Singapore, SG
Rok:2019
ISBN:978-981-1311-43-7
DOI:10.1007/978-981-13-1144-4
Vydavatel:Springer Nature Singapore
Klíčová slova
onemocnění kůže, dermatologie, otisky prstu, snímače otisku prstu, rozpoznávání otisku prstu, zpracování obrazu, kvalita obrazu, vylepšení obrazu, syntetické otisky prstu
Anotace
Začátek této kapitoly, po obecném úvodu do technologie otisku prstu, je úvod do kategorií onemocnění kůže. Tato kategorizace je založena na možných vlivech onemocnění na rozpoznání otisku prstu. Druhá část je věnována popisu získaných otisků s využitím různých snímačů otisku prstu od pacientů v nemocnicích a to včetně ukázek poškození v těchto datech. Třetí část obsahuje popis možností detekce onemocnění kůže v otisku prstu a jeho odstranění (vylepšení obrazu). Poslední část je zaměřena na generování onemocnění kůže do syntetických otisků. Tímto bychom rádi generovali velké databáze pro testování algoritmů, které tyto otisky zpracovávají.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej Kanich},
  title = {Influence of Skin Diseases on Fingerprints},
  pages = {1--39},
  booktitle = {Biometrics under Biomedical Considerations},
  year = 2019,
  location = {Singapore, SG},
  publisher = {Springer Nature Singapore},
  ISBN = {978-981-1311-43-7},
  doi = {10.1007/978-981-13-1144-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11703}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81