Článek ve sborníku konference

ONDEL Lucas, GODARD Pierre, BESACIER Laurent, LARSEN Elin, HASEGAWA-JOHNSON Mark, SCHARENBORG Odette, DUPOUX Emmanuel, BURGET Lukáš, YVON Francois a KHUDANPUR Sanjeev. Bayesian Models for Unit Discovery on a Very Low Resource Language. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5939-5943. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bayesian Models for Unit Discovery on a Very Low Resource Language
Název (cs):Bayesovské modely pro objevování jednotek v jazycích s velmi omezenými zdroji
Strany:5939-5943
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8461545
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/ondel_icassp2018_0005939.pdf [PDF]
Klíčová slova
Acoustic Unit Discovery, Low-Resource ASR, Bayesian Model, Informative Prior.
Anotace
Článek pojednává o Bayesovských modelech pro objevování jednotek v jazycích s velmi omezenými zdroji.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Lucas Ondel and Pierre Godard and Laurent Besacier
	and Elin Larsen and Mark Hasegawa-Johnson and
	Odette Scharenborg and Emmanuel Dupoux and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Francois Yvon and
	Sanjeev Khudanpur},
  title = {Bayesian Models for Unit Discovery on a Very Low
	Resource Language},
  pages = {5939--5943},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8461545},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11719}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11