Článek ve sborníku konference

KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Analysis of Multilingual BLSTM Acoustic Model on Lowand High Resource Languages. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5789-5793. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Analysis of Multilingual BLSTM Acoustic Model on Lowand High Resource Languages
Název (cs):Analyýza mlutilingválního akustického modelu založeného na BLSTM pro jazyky s omezenými a bohatými zdroji
Strany:5789-5793
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8462083
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/karafiat_icassp2018_0005789.pdf [PDF]
Klíčová slova
Automatic speech recognition, Multilingual neural networks, Bidirectional Long Short Term Memory
Anotace
Článek pojednává o analýze multilingválního akustického modelu založeného na BLSTM pro jazyky s omezenými a bohatými zdroji.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Karafi{\'{a}}t and K. Murali Baskar and
	Karel Vesel{\'{y}} and Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Analysis of Multilingual BLSTM Acoustic Model on
	Lowand High Resource Languages},
  pages = {5789--5793},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8462083},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11720}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94