Článek ve sborníku konference

ČEŠKA Milan, MATYÁŠ Jiří, MRÁZEK Vojtěch, SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a VOJNAR Tomáš. ADAC: Automated Design of Approximate Circuits. In: Proceedings of 30th International Conference on Computer Aided Verification (CAV'18). Oxford, UK: Springer International Publishing, 2018, s. 612-620. ISBN 978-3-319-96145-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:ADAC: Automated Design of Approximate Circuits
Název (cs):ADAC: Nástroj pro automatizovaný vývoj aproximovaných obvodů
Strany:612-620
Sborník:Proceedings of 30th International Conference on Computer Aided Verification (CAV'18)
Konference:30th International Conference on Computer Aided Verification
Místo vydání:Oxford, UK, GB
Rok:2018
ISBN:978-3-319-96145-3
DOI:10.1007/978-3-319-96145-3_35
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconADACAutomatedDesignOfApproxima.pdf693 KB2018-11-26 12:18:25
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova

approximate circuits, energy-efficient computing, design automation, approximate equivalence checking, Cartesian Genetic Programming, SAT and BDD-based decision procedures
Anotace
Aproximované obvody s uvolněnými nároky na přesnost výpočtů hrají důležitou roli ve vývoji energeticky úsporných počítačových systémů. Vývoj přibližných obvodů je časově náročný proces, během kterého se snažíme nalézt řešení s ideálním kompromisem mezi aproximační chybou a úsporou energie. V tomto článku představujeme ADAC - nový framework pro automatizovaný vývoj přibližných aritmetických obvodů. ADAC unikátním způsobem integruje efektivní simulaci a formální metody pro zkoumání přibližné ekvivalence do prohledávacího algoritmu pro optimalizaci obvodů. ADAC je implementován jako modul v rámci volně dostupného nástroje pro syntézu a verifikaci hardware ABC. Tento nástroj je schopen během několika hodin vytvořit kvalitní Pareto fronty složitých obvodů (až po 32 bitové násobičky), které zahrnují řešení s různými kompromisy mezi aproximační chybou a dosaženými úsporami. Velikost aproximační chyby je navíc formálně zaručena. Tyto skutečnosti ukazují na vynikající výkonnost a škálovatelnost tohoto nástroje v porovnání s ostatními existujícími přístupy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Maty{\'{a}}{\v{s}} and Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Vojnar},
  title = {ADAC: Automated Design of Approximate Circuits},
  pages = {612--620},
  booktitle = {Proceedings of 30th International Conference on Computer
	Aided Verification (CAV'18)},
  year = 2018,
  location = {Oxford, UK, GB},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-96145-3},
  doi = {10.1007/978-3-319-96145-3_35},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11731}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0