Článek ve sborníku konference

CRHA Adam, ŠIMEK Václav a RŮŽIČKA Richard. Towards novel format for representation of polymorphic circuits. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-2. ISBN 978-1-5386-5290-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards novel format for representation of polymorphic circuits
Název (cs):Nový formát reprezentace polymorfních obvodů
Strany:1-2
Sborník:13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Konference:13th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
Místo vydání:Taormina, IT
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5290-9
DOI:10.1109/DTIS.2018.8368583
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Klíčová slova
Polymorphic electronics, synthesis techniques, And-Inverter graph, circuit representation.
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je představení inovativního formátu pro reprezentaci komplexních  polymorfních obvodů. Klíčovým aspektem prezentovaného přístupu a odlišností oproti dříve publikovanýn metodám je využití AIG (And-Inverter Graph) schématu doplněného o několik rozšíření. Díky tomu může proces syntézy využít mnoha výhod zahrnujících mimo jiné schopnost bez větších problémů zvládnout práci i s rozsáhlými obvody tvořenými stovkami hradel a následně aplikovat optimalizační techniky za účelem vylepšení prostorové efektivity výsledného obvodu. Dále je blíže představena reálná notace navrženého formátu, podáno vysvětlení významu použitých vizuálních prvků a provedeno srovnání s vybranými konvenčními přístupy. V neposlední řadě jsou pak představeny dosažené výsledky a včetně jejich analýzy. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Adam Crha and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
  title = {Towards novel format for representation of
	polymorphic circuits},
  pages = {1--2},
  booktitle = {13th International Conference on Design \& Technology of
	Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)},
  year = 2018,
  location = {Taormina, IT},
  publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
  ISBN = {978-1-5386-5290-9},
  doi = {10.1109/DTIS.2018.8368583},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11741}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77