Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 3 - Duhovka a sítnice. ABC. Praha: Czech News Center a.s., 2018, roč. 63, č. 12, s. 40-41. ISSN 1213-8991.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Tajemství biometrie 3 - Duhovka a sítnice
Název (en):Secrets of biometrics 3 - Eye iris and retina
Strany:40-41
Místo vydání:CZ
Rok:2018
Časopis:ABC, roč. 63, č. 12, Praha, CZ
ISSN:1213-8991
Klíčová slova
biometrie, duhovka oka, sítnice oka
Anotace
Tématem třetího dílu naší minisérie je lidské oko. Autorem textu je opět profesor Martin Drahanský z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Tajemstv{\'{i}} biometrie 3 - Duhovka a
	s{\'{i}}tnice},
   pages = {40--41},
   journal = {ABC},
   volume = 63,
 number = 12,
   year = 2018,
   ISSN = {1213-8991},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11748}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94