Článek v časopise

KLEPÁRNÍK Petr, BAŘINA David, ZEMČÍK Pavel a JAROŠ Jiří. Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data. Information. Basel: MDPI, 2018, roč. 9, č. 7, s. 1-14. ISSN 2078-2489. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2078-2489/9/7/155
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data
Název (cs):Účinná komprese dat HIFU s nízkou spotřebou zdrojů
Strany:1-14
Místo vydání:CH
Rok:2018
URL:http://www.mdpi.com/2078-2489/9/7/155
Časopis:Information, roč. 9, č. 7, Basel, CH
ISSN:2078-2489
DOI:10.3390/info9070155
Klíčová slova
komprese, simulace ultrazvuku, cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě, k-Wave toolbox
Anotace
Ve článku je popsána nová metoda komprese ultrazvukových dat s nízkou spotřebou zdrojů navržená pro simulace HIFU (cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě).
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and David Ba{\v{r}}ina
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Jaro{\v{s}}},
   title = {Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data},
   pages = {1--14},
   journal = {Information},
   volume = 9,
 number = 7,
   year = 2018,
   ISSN = {2078-2489},
   doi = {10.3390/info9070155},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11764}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47