Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 4 - Lidská ruka. ABC. Praha: Czech News Center a.s., 2018, roč. 63, č. 18, s. 48-49. ISSN 1213-8991.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Tajemství biometrie 4 - Lidská ruka
Název (en):The secret of biometrics 4 - Human hand
Strany:48-49
Místo vydání:CZ
Rok:2018
Časopis:ABC, roč. 63, č. 18, Praha, CZ
ISSN:1213-8991
Klíčová slova
2D geometrie ruky, 3D geometrie ruky, otisk dlaně, žíly ruky, žíly prstu
Anotace
Ve čtvrtém díle naší minisérie se podíváme na biometrii ruky. Jedná se o 2D a 3D geometrii ruky, otisk dlaně a žíly dlaně a prstu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Tajemstv{\'{i}} biometrie 4 - Lidsk{\'{a}} ruka},
   pages = {48--49},
   journal = {ABC},
   volume = 63,
 number = 18,
   year = 2018,
   ISSN = {1213-8991},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11771}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231