Článek ve sborníku konference

CHARVÁT Michal a DRAHANSKÝ Martin. Detecting and Locating People Using Low-Cost Thermal Imaging Camera. In: Beiträge zum Usability Day XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2018, s. 41-51. ISBN 978-3-95853-405-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Detecting and Locating People Using Low-Cost Thermal Imaging Camera
Název (cs):Detekce a lokalizace osob pomocí laciné termokamery
Strany:41-51
Sborník:Beiträge zum Usability Day XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt
Konference:uDay-XVI - Assistenztechnologien in der Arbeitswelt
Místo vydání:Dornbirn, AT
Rok:2018
ISBN:978-3-95853-405-6
Vydavatel:Pabst Science Publishers
Klíčová slova
termokamera, detekce osob, lokalizace osob, filtr
Anotace
Dostávám se do doby Průmyslu 4.0 a inteligentních domácností, vzrůstá potřeba automatického a spolehlivého mechanismu detekce živých osob, přičemž existuje mnoho způsobů použití, např. pro postarší osoby v jejich každodenním životě, příp. ke zvýšení bezpečnosti na pracovištích v nebezpečných oblastech. Navrhujeme metodu pro počítání a lokalizaci osob za využití modulu laciné termokamery a počítače platformy Raspberry Pi. Tento článek popisuje proces nezbytné konfigurace hardwaru celého systému a softwarového řešení problému detekce a lokalizace lidí, které je založeno na aplikaci filtru teploty lidského těla, zpracování obrazu s detekcí objektů za pomoci OpenCV a rekonstrukce 3D scény se známými parametry prostředí. Tento přístup, i když v jednoduché formě, poskytuje přesnost 90 % na našich datasetech v různých prostředích, s dalšími možnostmi pro vylepšení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Charv{\'{a}}t and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Detecting and Locating People Using Low-Cost
	Thermal Imaging Camera},
   pages = {41--51},
   booktitle = {Beitr{\"{a}}ge zum Usability Day XVI -
	Assistenztechnologien in der Arbeitswelt},
   year = 2018,
   location = {Dornbirn, AT},
   publisher = {Pabst Science Publishers},
   ISBN = {978-3-95853-405-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11772}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107