Článek ve sborníku konference

AFZAL Wasif, BRUNELIERE Hugo, DI Ruscio Davide, SADOVYKH Andrey, MAZZINI Sylvia, CARIOU Eric, TRUSCAN Dragos, CABOT Jordi, FIELD Daniel, POMANTE Luigi a SMRŽ Pavel. The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems. In: Proceedings of the Euromicro Conference on Digital System Design (DSD). Vienna: IEEE Computer Society, 2018, s. 494-501. ISBN 978-1-5386-2146-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems
Název (cs):Projekt ECSEL MegaM@Rt2 - MegaModelování v době běhu - škálovatelný rámec založený na modelu pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu komplexních systémů
Strany:494-501
Sborník:Proceedings of the Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)
Konference:20th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-2146-2
DOI:10.1109/DSD.2017.50
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
model-driven engineering, design time, run time, traceability, megamodelling
Anotace
Projekt MegaM@Rt vytvoří rámec zahrnující metody a nástroje pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu, které zásadním způsobem zvýší produktivitu, kvalitu a předpověditelnost výsledků velkých a komplexních systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Wasif Afzal and Hugo Bruneliere and Davide Ruscio
	Di and Andrey Sadovykh and Sylvia Mazzini and Eric
	Cariou and Dragos Truscan and Jordi Cabot and
	Daniel Field and Luigi Pomante and Pavel
	Smr{\v{z}}},
  title = {The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at
	Runtime - Scalable Model-Based Framework for
	Continuous Development and Runtime Validation of
	Complex Systems},
  pages = {494--501},
  booktitle = {Proceedings of the Euromicro Conference on Digital System
	Design (DSD)},
  year = 2018,
  location = {Vienna, AT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-2146-2},
  doi = {10.1109/DSD.2017.50},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11784}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94