Článek ve sborníku konference

ZEINALI Hossein, BURGET Lukáš, SAMETI Hossein a ČERNOCKÝ Jan. Spoken Pass-Phrase Verification in the i-vector Space. In: Proceedings of Odyssey 2018. Les Sables d´Olonne: International Speech Communication Association, 2018, s. 372-377. ISSN 2312-2846.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Spoken Pass-Phrase Verification in the i-vector Space
Název (cs):Ověřování vyřčené fráze v i-vektorovém prostoru
Strany:372-377
Sborník:Proceedings of Odyssey 2018
Konference:Odyssey 2018
Místo vydání:Les Sables d´Olonne, FR
Rok:2018
Časopis:Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop, roč. 2018, č. 6, 4 Rue des Fauvettes - Lous Tourils, F-66390 BAIXAS, FR
ISSN:2312-2846
DOI:10.21437/Odyssey.2018-52
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/zeinali_odyssey2018_43.pdf [PDF]
Klíčová slova
spoken pass-phrase verification, i-vector, speaker verification
Anotace
Článek pojednává o ověřování vyřčené fráze v i-vektorovém prostoru. Úkolem ověřování vyřčené fráze je rozhodnout zda testovaný výrok obsahuje stejnou frázi jako dané zapsané fráze.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Hossein Zeinali and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	Hossein Sameti and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Spoken Pass-Phrase Verification in the i-vector
	Space},
  pages = {372--377},
  booktitle = {Proceedings of Odyssey 2018},
  journal = {Proceedings of Odyssey: The Speaker and Language Recognition
	Workshop},
  volume = 2018,
 number = 6,
  year = 2018,
  location = {Les Sables dOlonne, FR},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {2312-2846},
  doi = {10.21437/Odyssey.2018-52},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11791}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4