Článek v časopise

ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection. International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-17. ISSN 1433-2779.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection
Název (cs):Přibližná redukce konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích
Strany:1-17
Místo vydání:DE
Rok:2019
Časopis:International Journal on Software Tools for Technology Transfer, roč. 2019, č. 1, DE
ISSN:1433-2779
DOI:10.1007/s10009-019-00520-8
Klíčová slova
reduction, nondeterministic finite automata, deep packet inspection, high-speed network monitoring 
Anotace
V této publikaci se věnujeme tématu přibližné aproximace nedeterministických automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Vojt{\v{e}}ch Havlena
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Approximate Reduction of Finite Automata for
	High-Speed Network Intrusion Detection},
   pages = {1--17},
   journal = {International Journal on Software Tools for Technology
	Transfer},
   volume = 2019,
 number = 1,
   year = 2019,
   ISSN = {1433-2779},
   doi = {10.1007/s10009-019-00520-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11800}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47