Článek v časopise

ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection (To be published in 2019). International Journal on Software Tools for Technology Transfer. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-16. ISSN 1433-2779.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approximate Reduction of Finite Automata for High-Speed Network Intrusion Detection (To be published in 2019)
Název (cs):Přibližná redukce konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích
Strany:1-16
Kniha:To be published in 2019.
Místo vydání:DE
Rok:2019
Časopis:International Journal on Software Tools for Technology Transfer, roč. 2019, č. 1, DE
ISSN:1433-2779
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Vojt{\v{e}}ch Havlena
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Approximate Reduction of Finite Automata for
	High-Speed Network Intrusion Detection (To be
	published in 2019)},
  pages = {1--16},
  booktitle = {To be published in 2019.},
  journal = {International Journal on Software Tools for Technology
	Transfer},
  volume = {2019},
  number = {1},
  year = {2019},
  ISSN = {1433-2779},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11800}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.229.151.87