Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej, SÍČ Juraj, VEANES Margus a VOJNAR Tomáš. Simulation Algorithms for Symbolic Automata. In: Proc. of 16th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis. Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 109-125. ISBN 978-3-030-01089-8. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01090-4_7
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Simulation Algorithms for Symbolic Automata
Název (cs):Symbolické algoritmy pro symbolické automaty
Strany:109-125
Sborník:Proc. of 16th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis
Konference:16th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2018
URL:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01090-4_7
ISBN:978-3-030-01089-8
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 11138, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-030-01090-4_7
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
symbolic automata
simulation
finite automata
Anotace
Tento článek zkoumá efektivní metody výpočtu relace simulace na konečných automatech se symbolickou abecedou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Leng{\'{a}}l and Juraj S{\'{i}}{\v{c}} and Margus
	Veanes and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Simulation Algorithms for Symbolic Automata},
  pages = {109--125},
  booktitle = {Proc. of 16th International Symposium on Automated
	Technology for Verification and Analysis},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 11138,
  year = 2018,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-030-01089-8},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-030-01090-4_7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11801}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77